Visie / Missie

Kwalitatieve, persoonlijke en betrokken kinderopvang in een natuurlijke omgeving.

Bij Diedeltje Dei hanteren we het principe van de positieve impuls gebaseerd op de 5 talen van de liefde van kinderen, naar het boek van Gary Chapman. Dit boek is binnen de Psychologie en Christelijke wereld internationaal bekend en gerespecteerd. Oorspronkelijk uitgegeven door Northfield Publishing in Chicago en in Nederland uitgegeven door Medema (ISBN 90-6353-287-3). Elk kind heeft volgens Gary Chapman een primaire taal om liefde te uiten (bijvoorbeeld Helpen), en een favoriete taal om te ontvangen (bijvoorbeeld Tijd en Aandacht). Daarnaast heeft elk kind vier andere secundaire liefdestalen. De medewerkers zullen de taal zoeken die bij het kind past.

Liefde is onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijke liefde accepteert kinderen om wie ze zijn en niet om hoe ze zich gedragen en wat ze doen. Pedagogisch medewerkers vinden het belangrijk dat de kinderen op een liefdevolle manier worden bevestigd en gestimuleerd, maar ook dat ze discipline aangeleerd krijgen. Dit functioneert het beste wanneer zij zich veilig en geaccepteerd voelen. En dat doen we door de taal van het kind te spreken, de liefdestaal die ze het liefst ontvangen. Maar we zorgen ook dat wij luisteren naar de taal waarin zij het liefst spreken.  

Ook al heeft je kind een voorkeurstaal, wij spreken soms ook in andere talen terug. Zo krijgt ieder kind de gelegenheid om genegenheid op alle manieren te ervaren, en leert het ook om de andere talen te verstaan. Zowel van de begeleiders als van de andere kinderen in de groep. Ben je benieuwd welke taal jouw kind spreekt of ontvangt? Hieronder hebben we ze kort toegelicht. 

Lichamelijke aanraking

De taal van het aanraken beperkt zich niet tot knuffelen, maar omvat ook aanraking zoals een schouderklopje, een aai over hun bol of een high-five. Wij geven deze ruimhartig, maar merken ook op wanneer jouw kind met aanraking communiceert.

Positieve Woorden

Tedere en liefdevolle woorden, bevestigende en bemoedigende woorden, woorden die op een positieve manier leiden en begeleiden. Die woorden zeggen allemaal: ’Ik geef om je, je bent belangrijk’. 

Tijd en Aandacht

Echt volop aandacht voor een bouwwerk, tekening of theekransje. En als jouw kind nog kruipt gaan we bij ze op de vloer zitten. Alles op het niveau van de geestelijke en emotionele ontwikkeling van het kind. 

Cadeautjes

Wat positieve woorden zijn voor sommige kinderen is een klein cadeautje voor andere kinderen. Pedagogisch medewerkers belonen positief gedrag bijvoorbeeld met een sticker. Die kunnen ze de hele dag trots op hun hand of voorhoofd dragen. Een kind dat graag deze taal spreekt maakt bijvoorbeeld een tekening of knutselwerkje voor papa of beppe. Of geeft het aan de begeleider.  

Helpen

Kinderen die de taal van ‘helpen’ hebben zijn gelukkig als ze mogen meehelpen. Deze kinderen mogen ons helpen met tafeldekken, aanwezigheid tellen of uitdelen.